Blog

Wikipedia on maailman suurin tietosanakirja

Wikipedia on monikielinen hanke, joka tuottaa ihmisten yhteistyön avulla vapaita tietosanakirjoja. Sen artikkeleita voi päivittää käytännössä kuka tahansa, mutta käyttäjät reagoivat virheisiin melko nopeasti ja vaativat lähteet tiedoille.  Wikipediasta on kasvanut yksi internetin suosituimmista palveluista ja onkin vaikea löytää netinkäyttäjää, joka ei olisi käyttänyt myös Wikipediaa. Yhteensä Wikipedian kaikissa kieliversioissa vierailee kuukausittain noin 470 miljoonaa erillistä käyttäjää. Wikipedia on yhdysvaltalaisen, yleishyödyllisen Wikimedia-säätiön tavaramerkki. Säätiöllä on nykyään myös useita muita projekteja, jotka perustuvat vapaaseen sisältöön kuten esimerkiksi kuvia, ääniä ja muita multimediatiedostoja jakava Wikimedia Commons. Wikipedia on hyvä esimerkki siitä, miten internet on mahdollistanut vertaistuotannon eli englanniksi peer productionin. Samaan tapaan kuin maksuttomasta Linuxista, Wikipediasta on tullut todellinen kilpailija maksullisille palveluille. Wikipedia on selvästi syrjäyttänyt perinteiset tietosanakirjat informaatiota hakiessa.

Wikipedia halusi olla alusta asti vapaa ja yksinkertainen käyttää

Englanninkielinen Wikipedia avautui vuonna 2001 ja se pohjautuu Nupedia-tietosanakirjaprojektin pohjalle. Nupedian tarkoituksena oli tuottaa vertaisarviointiprosessin avulla vapaita tietosanakirjoja, mutta projekti oli monimutkainen ja eteni hitaasti. Projektin perustaja Jimmy Wales ja projektissa työskennellyt Larry Sanger halusivat löytää tavan luoda saman tyyppinen tietosanakirja, joka olisi vähemmän muodollisempi ja yksinkertaisempi. Tammikuussa 2001 Sanger tutustui Wiki-järjestelmään ja jo kuun puolivälissä lanseerattiin uusi Wikipedia-tietosanakirja. Uusia kieliversioita kehitettiin samana keväänä jo useita. Tällä hetkellä englanninkielisessä Wikipediassa on jo miljoonia artikkeleita.

Wikipedian ajatuksena on, että kuka tahansa voi muokata artikkeleita ja artikkeleiden sisältöä saa vapaasti kopioida, muokata ja levittää. Artikkelien sisältöä saa jopa myydä, kunhan lähteeksi ilmoitetaan Wikipedia ja artikkelien lisenssiehdot pysyvät muuttumattomina. Wikipedian artikkelit on lisensoitu vapaiden ohjelmistojen keskuudessa tunnetulla GNU-projektin lisenssillä ja tämä takaa projektin jatkumisen. Wikipedian sisällöntuottamista ohjataan normein ja normeja koskeva ohjeistus on jaettu englanninkielisessä Wikipediassa kolmeen luokkaan, joista epävirallisimpia ovat esseet ja virallisempia toimintatavat ja suositukset. Näissä on sovittu yhteisistä toimintatavoista ja esimerkkejä siitä, miten toimia tietyissä tilanteissa. Wikipedian perusajatus pohjautuu siihen, että ihmiset tekevät muokkauksia hyvästä tahdosta ja parhaan kykynsä mukaan.

Suomeen Wikipedia saapui 15 vuotta sitten

Suomenkielinen Wikipedia perustettiin vuonna 2002 ja aktiivisesti se otettiin käyttöön seuraavana vuonna. Vuonna 2007 se ylitti sadantuhannen artikkelin rajan. Suomenkielisen Wikipedian ydinryhmään kuuluu noin sata aktiivista käyttäjää, jotka ovat tehneet noin puolet kaikista suomenkielisen Wikipedian artikkeleiden muokkauksista. Muokkaajia on noin 5 000 ja heistä noin 1 000 muokkaa artikkeleita säännöllisesti. Aluksi Wikipedian luotettavuus herätti lehdistössä runsaasti keskustelua ja suomenkielisen Wikipedian artikkeleista nousi muutama kohukin. Yksi tunnetuimmista kohuista yli kansanedustaja Jari Vilénin pro gradu -työn plagiointia koskenut artikkeli, joka yllättäen poistettiin. Myöhemmin selvisi, että muokkaus oli tehty eduskunnan tietokoneelta. Viime vuosina Wikipediaa on alettu lehdistössäkin kuitenkin arvostaa lähteenä ja siihen viitataan myös useissa asiajutuissa.

Netissä tulee noudattaa lähdekritiikkiä

Netistä tietoa hakevan perustaitoihin kuuluu kuitenkin olennaisesti lähdekritiikki ja tätä opetetaan onneksi enenevässä määrin myös peruskoulussa. Wikipedian artikkeleissa kuuluu pyrkiä säilyttämään neutraali näkökulma, mutta käyttäjän on hyvä olla tietoinen siitä, että artikkeleita muokkaavat aivan tavalliset ihmiset. Luotettavuuden parantamiseksi Wikipedian sisällöntuottamisesta on kuitenkin pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyvää. Lukijat pääsevät halutessaan tarkistamaan kaikki artikkelien muokkaukset ja aiheesta käydyt keskustelut. Artikkeleita pääsee muokkaamaan omalla nimellä, nimimerkillä tai ilmankin nimimerkkiä, mutta viimeisessä tapauksessa tallentuu muokkaajan IP-osoite. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa poistaa kokonaan asiattomia artikkeleita. Ylläpitäjät valitaan yhteisön keskuudesta äänestämällä ja he ovat henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet yhteisön luottamuksen.