Blog

Maailmaa muuttaneet keksinnöt

Jo kautta aikojen ihminen on pyrkinyt keksimään teknologiaa, joka helpottaisi arkea ja muuttaisi maailmasta helpomman paikan elää. Keksijöitä on ollut vaikka kuinka, mutta vain Murto-osa on päässyt historian kirjoihin ja keksinyt vallan kumouksellisen keksinnön. Ihmisen luovuus ja ongelmanratkonta kyky on ollut todella käsittämätöntä. Tässä onkin muutama esimerkki aiheesta.

Viemäriverkosto

Erilaisia ratkaisuja jäteveden käsittelemiseen on ollut aina, mutta vasta Rooman valtakunnan aikaan ihminen päätti keksiä viemäriverkoston. Varmaa tietoa keksijästä ei kuitenkaan ole, mutta uskotaan, että joukko Rooman aikaisia insinöörejä on tämän teknologian takana. Viemäriverkostolla tarkoitetaan maan alla kulkevaa verkostoa, minne jätevesi kulkeutuu jokaisesta talosta erilaisia putkia pitkin ja siitä aina veden puhdistamoihin saakka. Viemäriverkoston ansiosta erilaiset taudit vähenivät huomattavasti, jolloin myös helpotti ihmisten elämä.

Pyörä

Pyörän keksintä katsotaan sijoittuneen noin 3000eaa. Mutta pyörän keksijääkään ei ole löydetty. Pyörä helpotti todella paljon varsinkin talonpoikien ja viljelijöiden elämää, joiden ei tarvinnut enää raahata tai kantaa käsin viljaa ja muita esineitä kaupunkeihin myytäväksi. Pyörä mullisti myös matkan teon. Esimerkiksi massamuutosta tuli helpompaa ja turvallisempaa, kun ihmiset pystyivät ottamaan enemmän välttämättömiä tarvikkeita mukaan hevosvankkurien avulla. Pyörä on nykyäänkin todella kovassa käytössä. Sitä käytetään monessa asiassa ja esimerkiksi autojen pyörät ovat mahdollistaneet nykyaikaisen liikkumisen.

Painokone

Painokone keksittiin vuonna 1436. Sen keksijä oli Johannes Gutenberg, joka perusti myös ensimmäisen kirjapainon. Johanneksen keksintö mullisti ihmisten elämän, sillä yhtäkkiä tietoa ja tarinat olivat jokaisen käden ulottuvilla. Aluksi kirjat olivat pelkästään porvareiden luksusta, mutta painokoneen levittyä ympäri maailman, saivat myös talonpojat kirjat käyttöönsä. Tämä mahdollisti myös lukutaidon kehityksen ja kaikista sitkeimmät talonpojat/köyhälistö pystyivät ymmärtämään asemaansa paremmin. Näin ollen jotkut pystyivät taistelemaan itsensä opin avulla korkeampaan asemaan. Painokone ja lukutaidon kehitys ovat siis todella isossa roolissa nykyajan maailmaa ja maiden hyvinvointia.

Öljytuotanto

Öljytuotannon aloitti Igancy Lucasiewicz vuonna 1854. Öljy nostetaan siihen tarkoitetulla pumpulla eli öljypumpulla, joka paineen avulla nostaa öljyn maasta. Tämä on mahdollistanut synteettisten materiaalien teon niin kuin esimerkiksi muovin. Myös melkein kaikki tehtaat ja moottorit käyvät öljyn voimalla. Tämä on mahdollistanut huikean teollisuuden nousun ja massatuotannon, jonka takia hyvin moni tuote on länsimaissa enemmänkin itsestään selvyys kuin poikkeus. Öljytuotannon varjopuolia ovat taas mittavat sodat ja poliittiset kiistat. Myös todella iso siivu maailman rahoista ovat isojen öljy yhtiöiden hallussa. Tämä johtuu siitä, että noin 40% maailman tuotannosta tarvitsee öljyä. Öljyä on maailmassa rajattu määrä ja se uhkaa loppua, minkä takia sähköllä toimiva tekniikka on isossa kehitysvaiheessa.

Sähköverkko

Sähköverkon vallankumous alkoi 1900-luvulla. Nykyään käytetyn jakelutekniikan on kehittänyt Nikolai Tesla. Se tarkoittaa sähkön siirtämistä korkeajännitteisillä metalliseoskaapeleilla erilaisista voimaloista muuntajiin ja sitä kautta kotitalouksiin ja muihin sähköllä toimiviin laitteisiin. Sähköverkko on mahdollistanut sen, että melkein jokainen ihminen pystyy käyttämään arkea helpottavia laitteita ja viihdykkeitä.

Internet

Internet sai alkunsa kun yhdysvaltalainen tietoverkosto ARPANET otettiin käyttöön yliopistoissa 1970-luvulla. Internet on maailmanlaajuinen tietoverkosto, joka käyttää internet-protokollaa yhdistämään yli miljardi tietoteknistä laitetta toisiinsa. Internet kaupallistui 1990-luvulla, jolloin se myytiin suurille operaattoreille. Tämä johti siihen että internetin käyttöönotto oli mahdollista myös kotitalouksissa. Internet on mahdollistanut erittäin laajan globalisaation ja tänä päivänä tiedon haku on helpompaa kuin koskaan. Internetin ongelmia ovat virukset, jotka voivat helposti levittää yksityisten henkilöiden tietoja ja pahimmassa tapauksessa viedä ihmisen identiteetin. Tämän takia kyseistä keksintöä käyttäessä on syytä pitää yllä tietynlaista varovaisuutta.

Internet