Blog

Digitalisaatio ja ikäihmiset

Kehittyvä maailma ja kehittyvä ihmiskunta. Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti ja isot digitaaliset kehitysloikat antavat siihen lisävauhtia, jolloin kaikki eivät pysy kehityksessä mukana. Tällainen ryhmä, joka saattaa joutua digitalisaation pauloihin, on ikäihmiset. Heitä ei voi siitä syyttää, sillä muutos tuntuu nuoremmankin digipersoonan iholla.Digitalisaatio tarkoittaa sitä, että arkisessa elämässämme, olkoon se työ-, koulu- tai vapaa-aika, teknologiaa käytetään yhä enemmän ja useammin. Sen alkuajoiksi voidaan katsoa aikaa, kun kotitietokoneita alkoi olemaan enemmän. Niiden saatavuus kaupoissa parani 1990-luvulta lähtien ja sen jälkeen kehitys ei ole hidastunut. Millaisia teknologisia kehityksiä 90-luvun jälkeen on ollut? Viimeisimpiä ja isoimpia askeleita on nähty juuri puhelimissa, mutta myös esimerkiksi tietokoneissa ja televisioissa. Teknologia onkin kehittynyt hurjaa vauhtia verrattuna siihen, miten hitaasti teknologia kehittyi noin 80-luvulle asti. Sen jälkeen kehitysvauhti ei tunnu laantuvan.Tästä syystä monet ikäihmiset eivät välttämättä koe pysyvänsä kehityksessä mukana. Vaikka teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat parantaneet jo vanhustenhoitoa, ne ovat mahdollistaneet paremman itsenäisen elämän vanhemmille ihmisille, mutta myös yhteydenpito esimerkiksi sukulaisiin on helpompaa. Meidän tulee kuitenkin ottaa pari askelta taaksepäin, jotta ymmärrämme, miksi tämä kehitys voi tuntua vaikealta.

Muisti ja näppäryys

Nykyaikana ihmiset muistavat paljon sellaisia asioita, mitä ihmiskunnan ei ole historiassa tarvinnut muistaa. Jokapäiväisessä elämässä erilaiset laitteet ja vimpaimet pitävät huolen siitä, että se taito käyttää niitä laitteita ei katoa eikä muistista katoa niitä tärkeitä asioita.

Muisti ja näppäryys

Muisti onkin yksi tärkeä osa-alue, joka pitää huolen siitä, että osaat huomennakin käyttää sitä teknologian ihmelaitetta. Ihmisen vanhetessa muisti alkaa kuitenkin heikentyä. Pienten asioiden unohtaminen ikääntyessä on täysin normaalia eikä kaikkia yksityiskohtia ole mitenkään mahdollista pitää mielessä. Erityisesti 2010-luvun laitteissa juuri niillä pienillä asioilla on merkitystä. Omat salasanat, linkit, sovellukset ja kaikki arkikäytössä olevat laitteet vaativat jatkuvasti ihmisen muistikapasiteettia. Saman tiedon ylläpito on usein nuorilla helpompaa kuin vanhemmalla väellä.Näppäryys on muistin lisäksi toinen merkittävä tekijä. Kun puhutaan arjessa käytettävästä teknologiasta, voidaan puhua nykyisin niin astianpesukoneista kuin puhelimistakin samassa lauseessa. Monet laitteet vaativat nykyisin korkean ymmärryksen siitä, miten teknologia toimii. Esimerkiksi näppäinten koko ja ruutujen koot voivat vaikeuttaa toimintaa. Monilla heikentyy näkö vanhetessa, joten ruudulta ja läheltä katsominen voi olla todella haastavaa. Pienet näppäimet ja ohjausvalikot eivät auta asiaa. Samaan aikaan näppäimet ovat lähteneet kokonaan pois ja nyt esillä on pelkästään ruutu. Onneksi nykyään digitalisaation ollessa niin ajankohtaista, laitevalmistajat ovat huomanneet, että koko väestö ei pysy kehityksessä aina niin nopeasti mukana. Niinpä on mahdollista ostaa esimerkiksi hyvinkin “vanhanaikainen”, mutta toimiva ja kaikin puolin hyvä puhelin tai televisio, joka ei ole niin vaikea käsitellä.

Kulttuuri ja ympäristö

digitaalinen pankkitoiminta

Tällä hetkellä yhteiskuntamme ympäristö painostaa paljon teknologisten ratkaisujen käyttöä. Pankkipalvelut siirtyvät jatkuvasti enemmän digitaaliseksi, puhelut hoidetaan nykyään keskustelusovelluksissa puhelimen itsensä sijaan ja kuvia ei lähetetäkään postissa, vaan niitä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Ei tarvitse mennä kuitenkaan kovin montaa kymmentä vuotta taaksepäin, kun maailman yhteiskunnat elivät täysin toisenlaista elämää. Kaiken ei pitänyt toimia yhtä nopeasti ja ketterästi. Pankkiin varattiin aikaa ja lähdettiin reilusti etukäteen. Kirjoja haettiin kirjastosta ja VHS oli vasta tuloillaan. Mieti millaista olikaan kasvaa tällaisessa ympäristössä ja nyt kaikki on muuttunut täysin – voi jopa sanoa, että koko yhteiskunta on mennyt päälaelleen. Enää ei malteta odottaa tai anneta edes odottaa, kaikki tapahtuu välittömästi ja uutiset pitää saada heti omaan kännykkään. Kuinka nopeasti sinä osaat reagoida muutokseen?